gallery/haagsehogeschool
gallery/mrc
gallery/sportcampus
gallery/bnp
gallery/brand
gallery/snow

Wij delen graag onze kennis en expertise

 

 

Projecten uitgelicht

 

 

gallery/verhuismanballen

Advies
Als adviseur houdt Verhuismanager.com in nauw overleg met de klantorganisatie het overzicht van alles dat in het kader van bijvoorbeeld een
verhuizing, HNW 2.0 en de daaraan gelinieerde activiteiten/afstemming moet gebeuren. Vaak worden wij dan gezien als sparringpartner, om zo tot de juiste keuzes te kunnen komen, of als iemand die een vastgelopen traject met succes vlot kan trekken. Bij aanvang van het project presenteert Verhuismanager.com aan de betrokken medewerkers hoe wij te werk gaan en waar de valkuilen zich bevinden. Het komt ook voor dat de adviseur namens de directie de rol als voorzitter van de stuurgroep ‘herhuisvesting’ op zich neemt.

Bemiddeling
In de voorbereiding van een herhuisvestingsproject praten wij met de juiste partijen en/of leveranciers voor het laten uitvoeren van (deel)projecten. Nadat wij samen met de opdrachtgever een Programma van Eisen hebben samengesteld en de daaruit volgende specificaties voor een of meerdere uitvragen, bespreken wij dit met relevante partijen en vragen wij op basis van offerteaanvraag een voorstel in te sturen.

Advies & bemiddeling

Naast het organiseren van volledige bedrijfsverhuizingen en herhuisvestingtrajecten wordt Verhuismanager.com ook voor advies & bemiddeling ingehuurd.

Wij ondersteunen dan op interim basis organisaties die om uiteenlopende redenen besluiten een verhuizing intern te laten uitvoeren.

Het voordeel van onze dienstverlening is dat de extra investering voor u als onderneming beperkt blijft maar dat u toch kan terugvallen op de kennis en ervaring van Verhuismanager.com.

 

 

Bedrijf  
Uw naam  
E-mail  
Bericht  

Meer informatie?

 

 

 “Wij adviseren
en bemiddelen”